Thawing Machine

לקוח: Pluristem תאריך: מרץ 2017

חברת פלוריסטם פיתחה מכשיר הפשרה נוח ואוטומטי המשמש מרפאות בנקודות הטיפול השונות. המכשיר מעניק דרך פשוטה ואמינה להפשרה שיכולה להגן ולשמור על שלמות שרשרת האספקה של התאים.
זהו המפתח לשמירה על הפוטנציאל והעקביות של תאי הגזע, כי, בניגוד לתרופות מסורתיות רבות, טיפולים בעזרת תאי גזע מחייב שיהיו מופשרים מיד לפני שהם מסופקים למטופל. עם זאת, תהליך ההפשרה הנפוץ כיום יכול ללחץ, פציעה ואפילו מוות של התאים, ולכן להוריד את הפוטנציאל והיכולת למדוד מינון עקבי למטופל. יתר על כן, השיטה הסטנדרטית דורשת מן המים לבוא במגע ישיר עם אריזת המוצר, ובכך להגדיל את הסיכון של זיהום. על מנת לספק מנות סטריליות וסטנדרטיות, Pluristem © פיתחו מכשיר הפשרה שעושה שימוש בבקבוקונים המכילים את המוצרים שלנו.