Gene0+

לקוח: Pollogen תאריך: מרץ 2017

• geneO+ הינו המוצר החדש ביותר של חברת Pollogen.

• המוצר נמצא בחזית הקידמה בטכנלוגיות לטיפול האנטי אייג'ינג.

• המכשיר מבוסס על המוצרים המוצלחים OxyGeneo ו- TriPollar שהינם טכנולוגיה ייחודיות מבית

   o עיצוב תעשייתי

   o תכנון חשמלי

   o תכנון תוכנה

   o תכנון להזרקות פלסטיק בתבניות

   o תכנון רכיבים מתכתיים

   o עבודה תחת תקניים של FDA\CE

• ארגונומיה וממשקי משתמש הודגשו במהלך תהליך התכנון.

• תכנון סופי לייצור המוני, תוך שמירה על יעילות בעלויות הייצור.

• האתגרים העיקריים בתהליך התכנון היו לוח זמנים שאפתני (זמן כניסה לשוק), בשילוב עם דרישות לממשק המשתמש ושילוב עם הדורות הקודמים של המכשיר.

• התכנון כלל תמיכה בכל שלב הייצור (משלב הקוסנפט ועד שלב הייצור הסדרתי) תמיכה בסדנאות ההרכבה, בעבודה עם ספקים והיצרנים, בארץ ובחו"ל.