GlassJet Novo

לקוח: Dip-Tech תאריך:

GlassJet Novo

• חברת Dip-Tech פיתחה טכנולוגיה ייחודית המאפשרת הדפסה דיגיטאלית באיכות גבוהה על גבי זכוכיות.
• השילוב של הדיו הייעודי ותהליך ההדפסה הייחודי מאפשרים קסטומיזציה מרבית ועמידות גבוהה.
• במסגרת הפרויקט בוצעה עבודת הנדסה בשיתוף פעולה צמוד למעצב המוצר על מנת לממש את החזון העיצובי ולשפר דרמטית את התצורה האסטטית של המכונה.
• תכנון רכיבים ומכלולים מכאניים שונים ושילובם במכונה.
• התאמות ושיפורים לשלדה.
• מכלולי זיווד – ארונות חשמל ואחרים, עמדת מפעיל משופרת ובעלת יכולות כוונון, חיפויים מעוצבים מפח ומפלסטיק, שילוב זכוכיות דקורטיביות ועוד.
• פתרונות יעילים לחוסר דיוק הנובע מגודל המכונה 2500x4700x2000mm מול הרצון להרכיב באופן פשוט , מהיר ובדיוק מרבי את החיפויים והכיסויים.
• דגש גדול על ייצוריות, עלות ופירוק והרכבה מהירים.