Visual Impairment Diagnostic Device

לקוח: EL-Vision תאריך:

Visual Impairment Diagnostic Device

• מערכת All-In-One לאבחון ומיפוי מחלות עיניים, ליקויי ופגמי ראייה מסוגים שונים.
• בזמן תהליך האבחון המכשיר מולבש על ראשו של הנבדק – חשיבות מכרעת לנוחות, משקל ואיזון.
• התכנון כלל אופטימיזציה מבנית ובחירת חומרים ורכיבים קפדנית ביותר כאשר היעד העיקרי הינו מזעור ומשקל מינימאלי.
• שילוב מנגנוני מכניקה עדינה ומדויקת, הינע פיאזו-אלקטרי, אלקטרוניקה, אלקטרומכניקה, אלקטרו-אופטיקה ואופטיקה יישומית.
• שילוב מנועי NanoMotion לתנועה ליניארית במהלכים ארוכים יחסית, דיוק גבוה ומבנה קומפקטי.
• שימוש רציף בכלי FEA לאורך כל שלבי התכנון על מנת להגיע למבנה קומפקטי וקל משקל העומד בדרישות הרובוסטיות, הקשיחות והיציבות.